Koło Naukowe Matematyków U¦ ENG KNM
O NAS DLA LICEALISTOW FORUM

Kontakt

IM U¦
Koło Naukowe Matematyków
Uniwersytetu ¦l±skiego
pokój 524
ul. Bankowa 14
40-007 Katowice

tel. (032) 359-20-96
(Uwaga: członkowie KNM to studenci i doktoranci. W zwi±zku z tym w pokoju Koła można nas zastać przed zajęciami, po nich, oraz w czasie przerw i okienek. Je¶li nikt nie odbierze telefonu, to znaczy, że po prostu nikogo w danej chwili nie ma w pokoju Koła.)

e-mail: knm@knm.katowice.pl; knmat@us.edu.pl
facebook: facebook.com/knm.katowice

Czekamy na wszelkie propozycje i pytania!

ostatnia aktualizacja: 11.09.2019

Kontakt:

Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu ¦l±skiego
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14 (pokój 524)
tel. (032) 359-20-96, e-mail: knm@knm.katowice.pl